Paradigm betyr:

" Paradigma el. paradigme (gr.), forbilde, mønster.
- 1. Filos. Allment anerkjente forestillinger om en vitenskaps prinsipper
(f.eks. Newtons mekanikk i den klassiske fysikk),
som danner tradisjon og blir forbilde for problemløsninger innen samme vitenskap."